Działają w oparciu o Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r., według której nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie są też objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Doradca prawny to osoba stosująca w praktyce przepisy prawa, która, pomimo ograniczonych uprawnień, swobodnie porusza się w aktualnej problematyce prawnej.

BSO Obsługa Prawna Wrocław opiera się na fachowym doradztwie i rozwiązywaniu problemów prawnych. Doradcy przygotowują projekty pism procesowych, bywają pełnomocnikami w sprawach cywilnych, za wyjątkiem postępowań przed sądami administracyjnymi oraz sądami najwyższej instancji. Nie mogą prowadzić również spraw rodzinnych, karnych i karnoskarbowych.

Cennik doradztwa prawnego jest zróżnicowany i uzależniony od ciężaru zagadnienia.

Największym wzięciem cieszą się porady doradców klienta, doradców podatkowych oraz biznesowych. W Kancelarii Prawnej BSO otrzymamy pomoc m.in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi firm, prowadzenia ksiąg podatkowych, rozliczania z fiskusem.