W takich sytuacjach nieodzowna jest pomoc prawnika. Polski adwokat w Niemczech reprezentuje klientów przed sądami również jako adwokat w Austrii. Świadczy usługi prawne i w kwestiach związanych z prawem gospodarczym oraz na drodze mediacji i arbitrażu międzynarodowego.

Ze względu na uprawnienia, jakie posiadają polscy adwokaci w Wiedniu, mogą oni reprezentować klientów jako adwokaci w Austrii. Usługi te obejmują zakres międzynarodowego prawa handlowego, prawa budowlanego, transportowego oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Polegają na obsłudze prawnej podmiotów w handlu transgranicznym, prowadzeniu procesów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

Polski adwokat w Niemczech i adwokat w Austrii zajmuje się także doradztwem w sprawach dotyczących zakładania i obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w Polsce, Niemczech i Austrii, a także powiernictwem i egzekucją wierzytelności w tychże krajach.

Kancelaria prawnicza posiada bogatą praktykę w sprawach toczących się zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec oraz Austrii.