Jego kompetencje zawierają się w trzech dziedzinach prawa: prawie rodzinnym, prawie związanym z obrotem nieruchomościami i biznesem.

Notariusz jako osoba zaufania publicznego sporządza akty notarialne, potwierdzające dokonanie czynności prawnej, których oryginały przechowuje w swojej kancelarii. Chcąc skorzystać z usług notariusza z Wrocławia, możemy umówić się zarówno w miejscu pracy notariusza, jak i we własnym domu, co bywa znacznym ułatwianiem, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo.

W kancelarii notarialnej oprócz sporządzenia aktu notarialnego poświadczymy oraz przechowamy również dokumenty i papiery wartościowe.
Usługa notariusza z Wrocławia jest płatna. Wysokość opłaty notarialnej opiera się o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 września 2007 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oznacza to ustanowienie wspomnianych wyżej stawek maksymalnych, ale nie zabrania notariuszowi pobierania opłat niższych niż w rozporządzeniu.

Zobacz też stronę Wrocławskiej kancelarii notarialnej: http://kancelarianotarialna-wroclaw.pl/