To jego zadaniem jako funkcjonariusza publicznego działającego przy sądzie rejonowym jest ściągnięcie zaległych należności od dłużników. Jednak obligatoryjnym warunkiem będącym podstawą działalności komornika jest posiadanie prawomocnego orzeczenia sądu opatrzonego tytułem wykonawczym. W praktyce oznacza to, że bez wyroku sądu komornik z Bydgoszczy nie podejmie żadnych czynności.

Komornicy sądowi zajmują się także urzędowym nadzorem nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz spisem inwentarza i sporządzaniem dla sądu lub prokuratury protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu i przed wydaniem orzeczenia. Licytacje komornicze w Bydgoszczy obejmują licytacje ruchomości oraz nieruchomości

Wybór komornika należy do wierzyciela, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Trzeba jednak wiedzieć, że wybierając komornika spoza jego rewiru, poniesiemy koszty czynności egzekucyjnych oraz będziemy musieli zapłacić zaliczkę na pokrycie jego kosztów.

Opłata dla komornika z Bydgoszczy wynosi 15 procent egzekwowanego świadczenia, przy czym nie może być niższa od jednej dziesiątej i wyższa od trzydziestokrotnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.