Okazuje się jednak, że notariusz jest osobą prawną, która ma dużo szersze kompetencje określone przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku.

Kim dokładnie jest notariusz i czy się zajmuje?

Notariusz jest osobą, która została powołana do dokonywania czynności, których dwie strony chcą nadać moc prawną, lub są do tego zobowiązane. Notariusz jest osobą zaufania publicznego co oznacza, że musi być bezstronny oraz musi działać w zgodzie z obowiązującym prawem. Ponadto musi on także dochować tajemnicy zawodowej, natomiast czynności przez niego przeprowadzane przyjmują charakter dokumentu urzędowego. Wszystkie czynności notarialne dokonane przez notariusza są zapisywane w języku polskim. Na żądanie lub prośbę ze strony klienta dokumenty mogą sporządzanego także w języku obcym. Notariusz może podeprzeć się własną znajomością języka obcego, wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych, lub może skorzystać z usług innego tłumacza przysięgłego. Z reguły wszystkie czynności dokonywane są przez notariusza we własnej kancelarii, zdarzają się jednak przypadki, kiedy to notariusz dokonuje ich także w innych miejscach. Może to być uargumentowane złym stanem zdrowia klienta, może on uczestniczyć w walnym zgromadzeniu spółki lub wspólnoty mieszkaniowej.

Podstawowe kompetencje notariusza

Do podstawowych kompetencji notariusza należą poniższe czynności:

  • - sporządzanie aktów notarialnych lub poświadczeń dziedziczenia,
  • - doręczanie oświadczeń,
  • - spisywanie protokołów,
  • - sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • - przyjmowanie na przechowanie/ w depozyt papierów wartościowych, pieniędzy lub danych,
  • - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, projektów aktów i innych dokumentów.


Gdzie szukać notariuszy?

Przykładowo szukając lokalnego notariusza na Śląsku możemy znaleźć Notariusza w Gliwicach, gdyż bardzo wielu notariuszy posiada swoje własne strony internetowe, na których informują np. o lokalizacji czy godzinach otwarcia swych kancelarii, a więc znalezienie dobrego notariusza w dobie internetu nie stanowi większego problemu.

Po dalsze informacje warto również zajrzeć na stronę: http://www.fundusznotariatu.pl/kancelarie/notariusz-gliwice.